Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου και Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης

Αποτελέσματα του 4ου Διεθνή Διαγωνισμού Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης